חברת טיולים נפלאה במלדיבים עימם אנו עובדים שנים רבות,
 בעלת ספינת הבית שלנו ה- Ari Queen, והספינה היפהפה Azalea.

חזרה