צי של שתי ספינות נפלאות באיים המלדיבים, בטיולים הרבים
שאנו מוציאים עימם הצוללים תמיד חוזרים מרוצים ביותר.

חזרה