צי של שלוש ספינות ברמה גבוה ביותר באיים מלדיבים.
הפירוש הלטיני של קרפה דיאם הוא "נצל את היום"...

חזרה