מועדון צלילה גדול ואיכותי בפלאו בבעלות ישראלית, עימם אנו בקשרים
מצוינים שנים רבות. במועדון זה ניתן ללמוד צלילה ולצאת להפלגות נפלאות.

חזרה